dziedziniec Zamku Wysokiego

Wysoki Zamek jest najpotężniejszą częścią całego zespołu zamkowego w Malborku. Budowany był w latach 1272 do około 1300, a następnie rozbudowany w pierwszej połowie XIV wieku. Stanął na wyrównanej i najprawdopodobniej podwyższonej w pierwszym etapie prac platformie - której powierzchnia leży kilkanaście metrów wyżej niż lustro wody płynącego obok Nogatu. Zbudowany jest na planie czworoboku - cztery skrzydła otaczają okazały dziedziniec.

Który stanowi ulubione miejsce sesji fotograficznych młodych par.


Na środku dziedzińca stoi okazała studnia - w średniowieczu dostarczała wodę dla całego konwentu.Pozostałe wpisy ze zdjęciami z Malborka:

1.  Zamek Niski i mury obronne
2.  Zamek Średni
3.  Zamek Wysoki
4.  ogrody Zamku w Malborku
5.  korytarze
6.  Nogat
7.  dziedziniec Zamku Wysokiego
8.  brama
9.  krzyżackie centralne orzewanie
10. pięć bram
11. gdanisko -malborski kibelek
12. Malbork - panorama
Copyright © 2014 mrs Foch | blog fotograficzny , Blogger