ogrody Zamku w Malborku

Jedno z piękniejszych miejsc na Zamku Wysokim to ogrody. Były one dostępne jedynie dla Wielkiego Mistrza i dostojników Zakonu.

W ogrodach znajdował się też młyn zaopatrujący kuchnie zakonną w mąkę.

Oraz kaplica św. Anny - stanowiąca kaplicę grobową Wielkich Mistrzów.


Pozostałe wpisy ze zdjęciami z Malborka:

1.  Zamek Niski i mury obronne
2.  Zamek Średni
3.  Zamek Wysoki
4.  ogrody Zamku w Malborku
5.  korytarze
6.  Nogat
7.  dziedziniec Zamku Wysokiego
8.  brama
9.  krzyżackie centralne orzewanie
10. pięć bram
11. gdanisko -malborski kibelek
12. Malbork - panorama
Copyright © 2014 mrs Foch | blog fotograficzny , Blogger